R
respondet
References of "respondet"
(Latin Words)


respondet
Folio 90 r,1b