O
orizon
References of "orizon"
(Latin Words)


orizon
Folio 126 r,1
Folio 142 r,1b
Folio 143 r,2
Folio 143 v,1b