O
ori
References of "ori"
(Latin Words)


ori
Folio 127 v,1c