P
peracto
References of "peracto"
(Latin Words)


peracto
Folio 85 r,1
Folio 89ar,2