O
orizzontis
References of "orizzontis"
(Latin Words)


orizzontis
Folio 172 v,1a