O
orizontes
References of "orizontes"
(Latin Words)


orizontes
Folio 145 r,1b