O
orizontalis
References of "orizontalis"
(Latin Words)


orizontalis
Folio 82 r,1b
Folio 87 v,1c
Folio 91 v,2b
Folio 93 v,1b
Folio 115 r,1a
Folio 127 v,1b
Folio 187 r,1