O
opposito
References of "opposito"
(Latin Words)


opposito
Folio 34 r,1a
Folio 172 v,1b