S
stata
References of "stata"
(Italian Words)


stata
Folio 123 v,1