O
orizontala
References of "orizontala"
(Italian Words)


orizontala
Folio 43 r,1c