iron_mountain.jpg

Corbis Film Preservation Facility, iron Mountain, Boyers, Pennsylvania